Kalksinterwater

6.50690.00 excl. btw

Kalksinterwater

Vers kalksinterwater is een verzadigde calciumhydroxide oplossing verkregen bij het blussen van kalk. Voor het consolideren en voorbehandelen van minerale opervlakken en ondergronden. Kalk-sinterwater is onmisbaar voor de (restauratie) specialist in traditionele kalk-verwerking.

Kalksinterwater is een verzadigde calciumhydroxide oplossing, zonder enige chemische toevoegingen.

Verpakking: 1L, 5L, 25L, 200L en 1000L

 

Weet je niet zeker hoeveel je moet bestellen? Probeer de calculator

Kalksinterwater

Vers kalksinterwater is een verzadigde calciumhydroxide oplossing verkregen bij het blussen van kalk.  Voor het consolideren en voorbehandelen van minerale opervlakken en ondergronden. Kalk-sinterwater is onmisbaar voor de (restauratie) specialist in traditionele kalk technieken.

Kalksinterwater is een gefilterde verzadigde calciumhydroxide oplossing.

Kalksinterwater wordt gebruikt als verdunningsmiddel voor kalkverf of voor het oplossen van natuurlijke anorganische pigmenten om kalkondergronden te kleuren als lazuurverf.  Sterk zuigende minerale ondergronden kunnen met kalksinterwater worden voorbehandeld voor een stabiel zuigende grondlaag. Oude-, licht verkrijtende en verzande ondergronden van kalk afwerkingen zoals kalkverven, kalkpleisters en kalkmortels kunnen met kalk-sinterwater worden verstevigd, geïmpregneerd en gefixeerd.

 

DMC kalksinterwater is een gebruiksklaar natuurproduct.

– Bevat geen synthetische bindmiddelen

– Bevat geen oplosmiddelen

– Geen plantaardige harsen

– Is licht echt en vergeelt niet

– Niet brandbaar

– Extreem ademend en dampdoorlatend

– 100% duurzaam natuurproduct

Ondergrond;

De te behandelen ondergrond moet draagkrachtig en vrij zijn van verontreinigingen. Vuile ondergronden grondig met water reinigen voor applicatie.

Applicatie:

DMC kalksinter water is gebruiksklaar en mag niet met water verdunt worden.

Verzadigd aanbrengen met kwast of lagedruk pomp. Doorgaans is het noodzakelijk om het kalk-sinterwater in meerdere lagen aan te brengen voor het gewenste effect. De verharding neemt plaats door opname van co2 uit de atmosfeer en kan meerdere dagen in beslag nemen.

Gereedschappen na gebruik reinigen met water.

 

Verbruik:

De benodigde hoeveelheid is sterk afhankelijk van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen project ondervindelijk worden bepaald door het maken van een proefvlak. Belangrijk: De verpakking direct na gebruik sluiten. Door blootstellen aan de lucht vormt zich door CO² opname een sinterhuid op het kalksinterwater.

Verpakking:

5L, 25L, 200L en 1000L

Houdbaarheid

In de originele, gesloten verpakking minimaal 3 maanden houdbaar, mits deze vorstvrij is opgeslagen.

Kalksinterwater is sterk alkalisch, lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften.

DMC kalk-sinterwater veiligheidsblad .

GEVAAR
H: 315-318-335  P: 102-261-280-301+310-302+352-304+340-305+351+338 GHS05  GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Buiten bereik van kinderen houden. 

Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. 

Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

 

Samenvatting
product image
Gebruikerswaardering
no rating based on 0 votes
Merk
De Mortel Compagnie
Product
kalksinterwater
Prijs
EUR 6.50
Beschikbaarheid
Available in Stock

Ook interessant