St.One steenreparatiemortel basis

14.5079.80 excl. btw

St.One steen reparatiemortel op basis van St. Astier hydraulische kalk NHL3.5 en geselecteerde aggregaten.

De juiste kleur steen reparatiemortel aanbrengen

St.One® steen-reparatiemortel van Saint-Astier is kalkwit van kleur maar kan nauwkeurig op kleur worden gebracht met bewezen lichtechte pigmenten door onze kleurservice.

De afwerking van de reparatiemateriaal is onderhevig aan een zekere mate van vrijheid van de applicateur  en is niet direct toe te schrijven aan het materiaal. Na uitharding kan de herstelling bewerkt worden met traditioneel gereedschap.

St.One® steenmortel kan worden afgewerkt met standaard natuursteen gereedschap of op het moment van applicatie door vakmensen in de restauratie.

Weet je niet zeker hoeveel je moet bestellen? Probeer de calculator

St.One steenreparatiemortel basis

St.One steenreparatiemortel op basis van Saint-Astier hydraulische kalk NHL3.5 en geselecteerde aggregaten

In de bouwwereld wordt onder de term “plastische herstelling” over het algemeen verstaan het aanbrengen van een natte pasteuze reparatiemortel. Op geërodeerd of beschadigd natuursteen metselwerk worden vroegere afwerkingen en details in de reparatie aangebracht op een zodanige wijze dat het oorspronkelijke werk zo getrouw mogelijk wordt geïmiteerd. Plastische reparaties zijn gekleurd in eenzelfde kleur als het ontvangende werk.

Plastische herstelling met steen reparatiemortel moeten worden gebruikt om details, vorm en lacunes in steen te herstellen. Indien zij niet worden hersteld zal onnodige verwering en verlies van het omringende werk plaats vinden. Verwaarlozing en gebrek aan onderhoud van elementaire bouwdetails leiden  tot versneld verval van gezonde elementen. Bovendien is een belangrijk voordeel ten opzichte van grootschalige vervanging van metselwerk dat historisch materiaal bewaard blijft.

Voor een geslaagde oppervlakteherstelling heeft steenreparatiemortel bepaalde kenmerken.

 • Eigenschappen hebben die vergelijkbaar zijn met die van het metselwerk.
 • Voldoende hechtsterkte hebben.
 • Moet een goede elasticiteitsmodulus hebben.
 • Damp doorlatend zijn.
 • Duurzaam zijn.
 • Kan worden afgewerkt met hetzelfde gereedschap als het oorspronkelijke gesteente
 • Lang genoeg verwerkbaar blijven om details te kunnen maken.
 • Kleur en textuur overeenkomen
 • Voldoende water absorberen en afstaan tijdens de natte- en droogperiodes om de waterhuishouding van het aangrenzende metselwerk niet te verstoren
 • De steen reparatiemortel is altijd omkeerbaar, reversibel.

Steen reparatiemortel mag nooit:

 • Aanzienlijk sterker worden dan omringend metselwerk.
 • Een beduidend lagere absorptie- of adsorptie snelheid hebben dan omliggende eenheden.
 • Een barrière voor diffusie vormen.

Kleur van de steen imitatie

Het belangrijkste visuele kenmerk van metselwerk is kleur. Het matchen van kleur kan subjectief zijn, verschillende mensen zien kleur op verschillende manieren. Veel mannen zijn bijvoorbeeld in meer of mindere mate kleurenblind voor rood groen. Door de  kleur met meerdere mensen te beoordelen is dit over het algemeen controleerbaar.

De juiste kleur steenreparatiemortel aanbrengen

St.One® steen-reparatiemortel is kalkwit van kleur maar kan nauwkeurig op kleur worden gebracht met bewezen lichtechte pigmenten door onze kleurservice.en is verkrijgbaar in 20 standaard kleuren.

De afwerking van de reparatiemateriaal is onderhevig aan een zekere mate van vrijheid van de applicateur  en is niet direct toe te schrijven aan het materiaal. Na uitharding kan de herstelling bewerkt worden met traditioneel gereedschap.

St.One® steen reparatiemortel van Saint Astier kan worden afgewerkt met standaard natuursteen gereedschap of op het moment van applicatie door vakmensen in de restauratie.

LET OP: De fysische eigenschappen van het metselwerk kunnen per deel van het gebouw verschillen.

Absorptie van de plastische herstelling

Dit is een proces waarbij het materiaal een vloeistof opneemt om de holten op te vullen. Het kan variëren afhankelijk van een aantal factoren, niet in het minst de afwerking van het oppervlak. De afgewerkte reparatiemortel moet gelijkaardige eigenschappen hebben. Bij St.One® is aangetoond dat het water absorbeert op zijn uitgehard oppervlak. Oppervlakte Adsorptie is zichtbaar bij St.One® reparaties.

Veroudering van de steen reparatiemortel

Dit is het gevolg van de verandering van eigenschappen en uiterlijk van de materialen met het verstrijken van de tijd, een natuurlijk proces. Saint Astier St.One ® verweert als gevolg van beide. Het is voldoende absorberend om na verloop van tijd verontreinigende stoffen op te nemen om natuurgetrouw te verouderen.

Ademend vermogen van de stone reparatiemortel

De mate waarin een bouwmateriaal in staat is om vocht naar het oppervlak te laten bewegen en onschadelijk te laten verdampen. Deze eigenschap moet ten minste  geëvenaard of overtroffen worden door het reparatiemateriaal. Hoe groter de mate van ademend vermogen van het reparatiemateriaal, hoe sneller het vocht uit het “gast”metselwerk vrijkomt. St.One ® heeft een zeer hoge graad van ademend vermogen door zijn dampdoorlaatbaarheid.

Capillariteit van de steenreparatiemortel

Dit is het vermogen van een materiaal dat in contact komt met water, om water via capillaire kanalen (haarvaten) naar boven te brengen. Dit is geen wenselijke eigenschap van een constructie- of reparatiemateriaal. Capillaire poriën komen vooral voor in dichte cement houdende materialen en houden water vast waardoor de verdamping wordt beperkt. Veel natuurlijk voorkomende zandstenen hebben wel een zekere mate van capillariteit maar die is zelden continu.

Porositeit van de steen reparatiemortel

Dit is de hoeveelheid gaten (poriën) in de volume-eenheid van het materiaal en kan van invloed zijn op de duurzaamheid en de ademende werking van het metselwerk en het reparatiemateriaal. De porositeit van het metselwerk en het reparatiemateriaal word bepaald door de poriëngrootte.

Poriën worden ingedeeld in drie hoofdgroepen, afhankelijk van de grootte:

 • Microporiën > minder dan 2 micron diameter
 • Mesoporiën > tussen 2 en 50 micron diameter
 • Macroporiën > groter dan 50 micron diameter

Het is dus niet van essentieel belang de porositeit op elkaar af te stemmen, wat wel van essentieel belang is, is een goed ademend vermogen te behouden, dat afhankelijk is van de omvang en de aard van de onderling verbonden poriën.

Er zijn twee belangrijke typen poriën: gesloten en open poriën. Gesloten poriën zijn volledig geïsoleerd van het buitenoppervlak en laten geen externe vloeistoffen toe, noch in vloeibare, noch in gasvormige fase. Gesloten poriën beïnvloeden parameters als dichtheid, mechanische en thermische eigenschappen.

Open poriën staan in verbinding met het buitenoppervlak en zijn daardoor toegankelijk voor vloeistoffen, afhankelijk van de aard/grootte van de poriën en de aard van de vloeistof. Open poriën kunnen verder worden onderverdeeld in doodlopende of onderling verbonden poriën.

St.One zijn poriënstructuur

Geschikte reparatiematerialen moeten onderling verbonden poriën hebben: microporiënstructuur met minuscule microscopische gaatjes of poriën van ongeveer 5 micron doorsnede die de algemene poriënstructuur onderling verbinden. Waterdruppeltjes hebben doorgaans een diameter van 500-5000 micron. Druppeltjes kunnen een diameter van 200 micron hebben. Door de aantrekkingskracht tussen de watermoleculen worden de moleculen gedwongen zich in een druppel te groeperen. Waterdruppels zijn te groot om zonder grote druk de microporiën binnen te dringen. Waterdruppels komen er moeilijk doorheen, en daarom is het materiaal redelijk waterdicht. Waterdamp moleculen zijn veel kleiner (meestal minder dan 0,0003 micron) en gaan wel gemakkelijk door de poriën waardoor vocht wordt afgevoerd.

St.One® heeft wel een zekere porositeit, maar deze is niet gekoppeld aan capillariteit.

Elasticiteitsmoduli Sant-Astier steenreparatiemortel

De elasticiteitsmodulus is een belangrijke component in het vermogen van het materiaal om mee te buigen met de spanning die wordt uitgeoefend tijdens het uitharden en later door thermische, fysieke beweging enz.. Hoe lager het getal, hoe groter de mate van flexibiliteit. Een cement-kalk-zand mengsel in de verhouding 1:1:6 heeft een elasticiteitsmodulus bij 28 dagen van 16.200 vergeleken met onze St.One steen reparatiemortel van 7690

De druksterkte van onze steen reparatiemortel is  7,25 N/mm2, hoog genoeg om het materiaal voldoende robuust te maken voor algemene omstandigheden maar aanzienlijk lager dan de meeste metselwerken. Zacht gebakken handvorm bakstenen hebben gewoonlijk een druksterkte van ongeveer 6-14 N/mm2. Zandsteen valt in het bereik van 20-100N/mm2.  Saint-Astier St.One mortel voor steenreparatie is niet geschikt voor de reparatie van treden of treden, neem contact op voor alternatieven.

 

 

Samenvatting
product image
Gebruikerswaardering
no rating based on 0 votes
Merk
Saint Astier
Product
St.One steenreparatiemortel
Prijs
EUR 14.50
Beschikbaarheid
Available in Stock

Ook interessant