Persoonlijke bescherming basis – Werken met kalk

9.99 excl. btw

Kalk is sterk alkalisch, bescherm je ogen en huid als je werkt met kalkproducten.

Om veilig te werken met kalk producten hebben wij een basis PBM kalkwerken samengesteld waarin enkele praktische en veilige hulpmiddelen.

Verpakking:

M / L/ XL

 

Weet je niet zeker hoeveel je moet bestellen? Probeer de calculator

Persoonlijke bescherming basis – Werken met kalk

Om veilig te werken met kalk producten hebben wij een basis PBM kalkwerken samengesteld waarin enkele praktische en veilige hulpmiddelen.

Kalk is sterk alkalisch, bescherm je ogen en huid als je werkt met kalkproducten.

  • 2x Steriele oogwas oplossing voor eenmalig gebruik voor oculaire, plaatselijke irrigatie en wondreiniging.
  • Een stofmasker FFP 3.
  • Nitriel handschoenen.
  • Werk-, stukadoors handschoenen.
  • Veiligheidsbril.

Geef je maat handschoenen aan bij het bestellen M | L | XL

Gevarenpictogrammen kalk:

onbekend.png onbekend_1.png

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 315-318-335  P: 102-261-280-301+310-302+352-304+340-305+351+338 GHS05  GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt 3ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van stof/
rook/gas/nevel/  damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Samenvatting
product image
Waardering
1star1star1star1star1star
Gebruikerswaardering
5 based on 2 votes
Merk
DMC
Product
Persoonlijke bescherming basis - Werken met kalk
Prijs
EUR 9,99
Beschikbaarheid
Available in Stock