Kalkmelk

7.5025.90 excl. btw

Kalkmelk is een verzadigde calciumhydroxide oplossing.

Gerijpt kalkmelk van minstens 6 jaar oud is waterige oplossing van calciumhydroxide, verkregen door het blussen van kalk. Kalkmelk is een enigszins melkachtige oplossing die alkalisch is omdat calciumhydroxide slechts in geringe mate oplosbaar is in water. Kalkmelk wordt gebruikt om pleisterwerk te verzadigen voor het aanbrengen van secco kleuren bij muurschilderingen.

Verpakking: 1L, 5L

DMC kalkmelk is gebruiksklaar en mag niet met water verdunt worden. Voor gebruik goed doorroeren of schudden.

Weet je niet zeker hoeveel je moet bestellen? Probeer de calculator

Kalkmelk

Gerijpt kalkmelk van minstens 6 jaar oud, is een verzadigde calciumhydroxide oplossing verkregen bij het blussen van kalk. Voor het consolideren en voorbehandelen van minerale opervlakken en ondergronden. Kalkmelk is onmisbaar voor de (restauratie) specialist in traditionele kalk technieken.

Kalkmelk is een verzadigde calciumhydroxide oplossing.

Een waterige oplossing van calciumhydroxide, verkregen door het blussen van kalk. Kalkmelk is een enigszins melkachtige oplossing die alkalisch is omdat calciumhydroxide slechts in geringe mate oplosbaar is in water. Kalkmelk wordt gebruikt om pleisterwerk te verzadigen voor het aanbrengen van secco kleuren bij muurschilderingen. Het wordt ook gebruikt in calamine oplossingen (middel om roodheid, steken en irritatie van de huid te verlichten) en als antacidum (maagzuurremmer)

DMC kalkmelk is een gebruiksklaar natuurproduct.

– Bevat geen synthetische bindmiddelen

– Bevat geen oplosmiddelen

– Geen plantaardige harsen

– Is licht echt en vergeelt niet

– Niet brandbaar

– Extreem ademend en dampdoorlatend

– 100% duurzaam natuurproduct

Ondergrond;

De te behandelen ondergrond moet draagkrachtig en vrij zijn van verontreinigingen. Vuile ondergronden grondig met (kalksinter) water reinigen voor applicatie.

Applicatie:

DMC kalkmelk is gebruiksklaar en mag niet met water verdunt worden. Voor gebruik goed doorroeren of schudden.

Verzadigd aanbrengen met kwast of lagedruk pomp. Doorgaans is het noodzakelijk om het kalkmelk in meerdere lagen aan te brengen voor het gewenste effect. De verharding neemt plaats door opname van co2 uit de atmosfeer en kan meerdere dagen in beslag nemen.

Gereedschappen na gebruik reinigen met water.

Verbruik:

DMC kalkmelk is gebruiksklaar en mag niet met water verdunt worden. Voor gebruik goed doorroeren of schudden. De benodigde hoeveelheid is sterk afhankelijk van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen project ondervindelijk worden bepaald door het maken van een proefvlak. Belangrijk: De verpakking direct na gebruik sluiten. Door blootstellen aan de lucht vormt zich door CO² opname een vliesje van kalk, sinterhuid, op de kalkmelk.

Verpakking: 1 liter en 5 liter

Houdbaarheid: In de originele, gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar, mits deze vorstvrij is opgeslagen. Kalkmelk is sterk alkalisch, lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR
H: 315-318-335  P: 102-261-280-301+310-302+352-304+340-305+351+338 GHS05  GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. 

Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Buiten bereik van kinderen houden. 

Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. 

Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. 

NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.